Changzhou Hengli Surface Technologies Co., Ltd
Source: Hengli Time: 2022-10-10 Read:4842

In August 2008, Praxair Surface Technology Changzhou Factory was established;
      In June 2015, Hengli Thermal Spraying Business Department was established;
      In September 2022, Hengli acquired the Changzhou factory of Praxair Surface Technology and established Changzhou Hengli Surface Technology Co., Ltd;